Puppy-opvoeding…
De visie van de hondentolk

De Hondentolk is dé specialist in PUPPY-OPVOEDING!

De Hondenschool Limburg en Gedragspraktijk van Godfried Dols, beiden bekend om de moderne visie op de relatie tussen mens en dier. Dols staat voor een diervriendelijke aanpak en heeft grote vakkennis en inzicht en ervaring in relationele kwesties tussen mens en dier. Hij heeft een heldere no-nonsense aanpak” en dat niet alleen in de puppycursus!

Cursussen bij onze hondenschool zijn ánders. Onze cursussen richten zich niet primair op op het aanleren van gehoorzaamheid maar op het opvoeden van uw hondje. Op een positieve manier, maar óók door het stellen van grenzen aan ongewenst gedrag.
Aan het einde van onze cursussen zijn geen examens. Dat zorgt slechts voor grote stress en prestatiedruk. En daar hebben veel mensen al meer dan genoeg van in hun leven.

 • De Hondentolk:
  “We richten ons specifiek op het opvoeden van puppy’s en jonge honden in gezinnen. Maar ook op het herstellen van relaties waarin het gedag van de hond problemen oplevert. De relatie tussen gezin en hond zie ik als een ouder-kind relatie. Het opvoeden van je puppy is (in eerste instantie) véél belangrijker dan het trainen van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheidsoefeningen zijn alleen dan echt zinvol wanneer de hond zich sociaal kan gedragen in en om het gezin waarin hij leeft.
  Daarom zeg ik: Relatie gaat vóór prestatie, en…  gehoorzaamheid is een logisch gevolg van opvoeding!”


Hondentolk neemt stelling tegen falende visie

Al vele jaren is het algemene beleid bij hondenscholen in Nederland om “ongewenst gedrag te negeren, en gewenst gedrag te belonen“. Dat klinkt aantrekkelijk en verstandig in de oren. Het lijkt een kwaliteitskenmerk te zijn van een goede hondenschool. Het idee daarachter is dat hondeninstructeurs niet willen straffen en uitsluitend positief willen trainen. Men stelt dat ongewenst gedrag vanzelf verdwijnt als het niet beloond wordt. Straffen als tool bij de opvoeding is not-done, volgens deze visie.

Kritische blik

Maar; wat zou de wereld er lief en rooskleurig uitzien als dat waar zou zijn! Door niets aan problemen te doen gaan ze vanzelf weg? Natuurlijk niet, de stelling is onzinnig. We zien allemaal om ons heen waar het negeren van ongewenst gedrag in de maatschappij toe heeft geleidt! Zo is het ook bij hondenopvoeding.

 • Hoe het wél is
  “Ongewenst gedrag (zoals blaffen, opspringen, hyperdruk zijn en bijten) heeft
   een sterk zélfbelonend effect. Dat type gedrag geeft opluchting aan innerlijke onrust en opwinding. En opluchting is belonend. Het gedrag beloont zichzelf. Daardoor verdwijnt het niet, maar wordt sterker!
  Door ongewenst gedrag van je hond te negeren gedraag je je als falende ouder; je staat erbij en doet niets”.


Verantwoord opvoeden

Tijdens de opvoeding moet de hond leren zich te gedragen naar de sociale regels van de groep (u, uw partner, kinderen, sociale groep, hond). Dus, hoe ga je met elkaar om zodat iedereen binnen het gezin (de groep) zich prettig voelt en goed kan functioneren? Daarbij hoort dat je hond leert welke grenzen er zijn. Gedrag als blaffen, opspringen, bijten of hyperdruk zijn is grensoverschrijdend. Het is immers niet wenselijk gedrag binnen de groep. Juist aan dat soort gedragingen moeten grenzen gesteld worden. Pas daarna kan begonnen worden met een positieve opvoeding. Van belang is het echter óók dat de straf zelf niet grensoverschrijdend wordt.
Verantwoord opvoeden  leert je hond niet van zichzelf; daarvoor heeft hij jou als hondenopvoeder-ouder nodig!
In dit delicate proces is Godfried Dols als geen ander thuis.

Deze visie is de kracht van de Hondentolk. Juist daardoor scoren onze opvoedingsadviezen en cursussen succes. We zijn er van overtuigt dat onze vooruitstrevende visie juist hét verschil maakt dat jij zoekt.

Godfried Dols
de Hondentolk ®

Léés de visie van de Hondentolk!

HONDENTAAL VAN BINNENUIT

Het BOEK is verkrijgbaar op de leslocatie of u bestelt het per post.