Vind hier het antwoord op je vraag

Als je hond gedrag vertoont waar je een probleem door ervaart, heb je waarschijnlijk veel vragen. Het is prettig als je op vaak gestelde vragen antwoord krijgt voordat je een afspraak maakt voor honden-gedragstherapie. Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan aan de Hondentolk ®.

De privé cursussen worden bij jou thuis gegeven. Dat kan om maandag t/m vrijdag tussen 9.340 en 16.30 uur (behalve maandag- en donderdagochtend).

In het weekend worden geen lessen gegeven.

Ja, in overleg bepaal je samen met Godfried Dols de lesdag en lestijd.

Het is traditie bij Hondenschool Limburg dat partners en kinderen van cursisten welkom zijn bij de cursus. Een hond neemt immers een plek in het gezin in en wordt door iedereen geliefd. Het is dan ook van belang dat alle gezinsleden leren wat hun rol in de opvoeding van de hond is.

Tijdens de training kunnen ouders en kinderen bij de training betrokken worden.

Het opvoeden van een hond is een zware en verantwoordelijke taak. Er komt veel praktische vaardigheid  bij kijken en er wordt veel kennis en inzichten aangereikt. Om de kwaliteit van de cursus en het resultaat te kunnen waarborgen, kunnen alleen volwassenen (18+) als cursist deelnemen aan de lessen. Onze sterke voorkeur gaat er naar uit dat een van de ouders die taak op zich neemt. Het opvoeden van een hond kun je immers niet op een verantwoorde wijze overlaten aan een kind; ook al is de hond wellicht voor het kind aangeschaft. Die taak is voor een kind te groot. Wanneer de ouder met de hond  de cursus volgt kan het kind vanaf de zijlijn toekijken en mee-leren. In de thuissituatie kunnen kinderen dan onder toezicht van de ouders oefenen.

Voor kleinere kinderen die het toekijken moe worden, zijn er speeltoestellen aanwezig.

Elke cursus heeft zijn eigen inhoud en doel. De puppycursus van Hondenschool Limburg is sterk gericht op informatie verstrekken en het het beantwoorden van vragen die met opvoeden te maken hebben. Denk aan zindelijkheid, benchgebruik, opspringen, alleen leren zijn, soorten voer, speels bijtgedrag enz.
Daarom is het wenselijk dat elke puppy deelneemt aan de puppycursus. Bij twijfel, bijvoorbeeld omdat je hondje al iets ouder is, kun je telefonisch overleggen met Godfried Dols (06-22227390).

Als je je aanmeld voor de puppycursus kun je elke zaterdag beginnen. De les is dan van 9.30 – 10.30 uur. De structuur van die cursus is dusdanig dat er elke week nieuwe puppy’s kunnen instromen. Na 5 lessen ben je klaar en kun je door naar de basiscursus. Dit is de enige cursus waarbij je elke week kunt instromen.

Wanneer je hebt ingeschreven voor de basiscursus of een van de andere cursussen dan krijg je per email bericht. Je hoort dan tijdig wanneer de cursus start, welke lestijd je wordt verwacht, gegevens over de docent die de cursus gaat geven, en wat je wel en niet moet meenemen naar de les. Op de pagina van de desbetreffende cursus vindt je nog uitgebreidere informatie.

Godfried Dols was de eerste in Nederland die de clickermethode in zijn hondenschool als vaste trainingsmethode invoerde. Door de jaren heen zijn we daarin specialist bij uitstek geworden. Het is wereldwijd de meest effectieve en eenvoudige trainingsmethode die er is. Ook dolfijnen en andere zoogdieren -bijvoorbeeld in dierentuinen- worden er mee getraind. Als je om een of andere reden niet met de clickermethode wil werken, is deelname aan de cursussen wel mogelijk, maar bepaalde oefeningen zijn zonder clickermethode niet aan te leren. Wil je vooraf meer n formatie over de methode, overleg dan met Godfried Dol.s (06-22227390).

Ja, in eerste instantie wel, maar dat is geen straf! De clicker is slechts een klein plastic doosje met een metalen plaatje er in, dat een klikgeluid maakt als je er op duwt. Het is kleiner dan een luciferdoosje, dus meenemen is geen moeite. De clicker wordt vooral gebruikt tijdens het aanleren van nieuwe oefeningen. Als de oefening goed geleerd is wordt er een commando aan gekoppeld, e verdwijnt de clicker geleidelijk aan uit beeld. Maar als je eenmaal ‘de klik’ te pakken hebt, wil je niet anders meer, en je hond zeker niet!  Zo leuk is het steeds nieuwe oefeningen aan te leren!

Het is praktisch als je meer dan 1 clicker hebt. Een voor in je broekzak, voor in de jas of een die je partner heeft. Losse clickers zijn op de leslocatie verkrijgbaar.

Ja. In principe zijn alle typen honden en rassen bij hondenschool Limburg welkom. Indien je met een oudere hond op les wil komen die je uit het asiel, uit de opvang of vanuit herplaatsing gekregen hebt, dan verwachten we dat je eerst een afspraak maakt  bij Godfried Dols in de praktijk voor een intakegesprek. Het is namelijk belangrijk dat de voorgeschiedenis en het huisige gedrag goed in kaart gebracht is, zodat je aan de juiste cursus kunt gaan deelnemen. Soms zijn een of enkele individuele lessen vooraf wenselijk. In het intakegesprek wordt dat dan uitgelegd en een voorstel gedaan.

Een afspraak met Godfried Dols voor een intakegesprek in zijn praktijk in Sittard maak je telefonisch op werkdagen en kantooruren. Bel daarvoor nummer 06-22227390.

Het kan voorkomen dat je een keer niet naar de les kunt komen. Je geeft dat zo mogelijk de week van te voren even aan je docent door. Of je stuurt een berichtje naar ons algemene mobiele nummer 06-22227390 met vermelding van je naam, de cursus en je de naam van je docent.
Een gemiste les kun je niet in een andere cursusgroep inhalen. Als je de week erna weer op de ;es bent zal de docent je tijdens de les kort en bondig bijpraten over de gemiste lesstof. Van jou zelf wordt verwacht dat je een tandje extra bijzet.

Normaal gesproken gaan de lessen bij regenweer, wind of sneeuw gewoon door. Bij risico op onweer kan het zijn dat de les niet doorgaat. Meldt je je af voor de les, dan is er geen gelegenheid die les later in te halen. Wordt een les door Hondenschool Limburg geannuleerd wegens weersomstandigheden, dan wordt de planning met 1 les aangevuld.

Voor de meest actuele informatie kijk je altijd voor aanvang van de lesdag op de Facebook pagina van de Hondentolk!

Er kunnen omstandigheden zijn dat een les komt te vervallen omdat een docent ziek is of vanwege weersomstandigheden. Of  er is nieuws als bijvoorbeeld een groepswandeling.
Voor die situaties is onze Facebookpagina ‘Hondenschool Limburg’ bedoeld. Daar staat dagelijks de meest actuele informatie op zoals: “Gaan de lessen door vandaag omdat het regent?” of “In verband met warm weer zwemles in plaats van de reguliere les”. Betreft de onverwachte wijziging alleen jouw eigen cursusgroep, dan krijg je per email, sms of telefoon bericht.

Het is bij Hondenschool Limburg beleid dat ontlasting per direct door de eigenaar van de hond wordt opgeruimd. Niet alleen op de leslocatie, maar ook in de directe omgeving daarom heen. We vinden het heel gewoon en wenselijk dat een hondeneigenaar de ontlasting van de hond opruimt. Als je er een gewoonte van maakt plastic zakjes bij je te hebben en de ontlasting op te ruimen, is iedereen tevreden. De afvalzakjes kun je deponeren in de vuilemmers op de leslocatie.
Het beleid van Hondenschool Limburg is streng; als iemand de ontlasting niet opruimt wordt je daar 1 maal op geattendeerd. Bij een tweede voorval is verdere deelname aan de cursussen niet meer mogelijk. Zo houden we het voor iedereen opgeruimd.

Wanneer je een hond hebt die al iets ouder is, of bijvoorbeeld bij je gekomen is vanuit herplaatsing, dan is het altijd mogelijk daar lessen mee te volgen. Het is dan eerst nodig om telefonisch een afspraak te maken voor een intakegesprek bij Godfried Dols (06-22227390). Er kunnen namelijk omstandigheden zijn waardoor de hond in een groep niet direct goed op zijn lek zou zijn. Aan de hand van het intakegesprek wordt dat duidelijk. Dan kan bekeken worden of je met je hond direct kunt instromen in een cursus, of dat er eerst een of enkele lessen individuele training nodig zijn. Een oplossing wordt altijd gevonden.

Het kan altijd voorkomen dat er iets is waarover je een klacht hebt. Misschien heb je het gevoel dat je onvoldoende antwoord krijgt op je vragen, je mist iets in de inhoud van de cursus waarvan je dacht dat het behandeld zou worden, of je vindt bijvoorbeeld dat iets niet goed verlopen is.

Ons team is er alles aan gelegen om te zorgen dat je klacht gehoord wordt, en naar tevredenheid wordt afgehandeld.
Als eerste kun je je eigen docent op een rustig moment aanspreken. Die zal naar je luisteren en proberen je klacht direct te verhelpen. Soms moet de docent overleggen met met de leiding voordat hij of zij je antwoord kan geven. In dat geval wordt binnen enkele, dagen contact met je opgenomen. In alle gevallen worden klachten intern besproken en waar mogelijk wordt actie ondernomen om eenzelfde klacht voor de toekomst te voorkomen.
Natuurlijk kun je in alle gevallen Godfried Dols zelf aanspreken, met hem bellen of mailen.

Het kan altijd voorkomen dat je je deelname wil annuleren nadat je je ingeschreven hebt. Bij het inschrijven ben je akkoord gegaan met de voorwaarden die er voor inschrijving gelden. Wanneer je annuleert nadat de email vanuit onze administratie over de aanvang van de cursus is verstuurd, of nadat de cursus is daadwerkelijk gestart, dan komen de resterende lessen en het cursusgeld als gevolg van je keuze om ter annuleren te vervallen.

Wanneer je annuleer vóórdat de email van onze  administratie over de start van de cursus is verstuurd (de cursus is dan dus nog niet gestart), dan blijft het cursusgeld gereserveerd totdat je wel weer kunt deelnemen.  Kun je, of wil je blijvend niet meer deelnemen, dan kun je zelf een vriend of kennis vragen je inschrijving over te nemen. Met hem of haar verreken je dan je cursusgeld. Restitutie is niet mogelijk.

Antwoord niet gevonden?
Stel hier je vraag