Tellington TTouch methode neemt vlucht

Hondentolk® succesvol met combinatie “Pas de deux” en gedragstherapie.

Februari 2003 reed ik richting Eitorf, een klein plaatsje rechts onder Keulen, Duitsland. Vanuit mijn woonplaats een rit van krap twee uur. Ik zou gaan deelnemen aan mijn eerste trainingsweek (zes dagen) van de opleiding tot TTouch Praktitioner. Hoewel ik me enigszins voorbereid had door me in te lezen, had ik geen idee wat me te wachten stond. Wel wist ik dat er 30 deelnemers zouden zijn, waarvan achtentwintig vrouwen en twee mannen. Een jaar daarvoor hoorde ik van een kennis dat ze met de opleiding begonnen was, en zij bleek erg enthousiast. Ik kende het boekje “Hondentraining” van Tellington-Jones al, maar vond het eigenlijk maar een beetje zweverig gedoe. Niet echt mijn ding. Maar door het enthousiasme van die kennis werd mijn nieuwsgierigheid toch gewekt. Ik was ook wel weer toe aan een nieuwe uitdaging, toe aan het krijgen van andere prikkels die me aan konden zetten tot een nieuwe ontwikkeling en groei. Na wat navraag bij het TTouchgilde in Duitsland over de praktische kanten van de opleiding heb ik me ingeschreven. Zes trainingsweken verdeeld over drie jaar én vijftien casestudies later hoop je dan klaar te zijn. Geen ‘cursusje’ voor tussendoor dus, zeker ook niet als je naar de financiële kant kijkt. Eén ‘trainingsweek Duitsland’ kost al gauw € 1500,- Gelukkig kan ik me in de Duitse taal goed redden, dat helpt. Omdat de cursusleidster Amerikaanse was werd de opleiding in de Engelse taal gegeven, maar alles werd door een tolk weer naar het Duits vertaald. Zo werd zo’n opleidingsweek, met de gedachten in mijn eigen taal erbij, opeens drietalig. Het houd je wél wakker.

Nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen maar ook met enige scepsis begon ik aan de eerste trainingsweek. De eerste dagen werd ik –buiten mijn scepsis- ook nog eens erg gehinderd door een voortdurend blaffende hond naast me, waarvoor niet direct oplossingen werden gezocht. De neiging om mijn oplossingen aan te dragen voor de blaffende hond moest ik onderdrukken, maar kon daardoor niet goed laten binnenkomen wat verteld werd. Op de vierde dag werd een effectieve en verrassende oplossing aangedragen. Deze eerste dagen had ik dus nodig gehad om mijn ‘weten’ en voorkeur voor een pragmatische aanpak te leren loslaten, en te beseffen dat ik open moest gaan staan om op een andere manier te luisteren, ervaren, voelen. Er wordt op een heel andere manier naar het dier en ‘leren’ gekeken dan zoals dat in de reguliere hondenwereld gewoon is. Operante en klassieke conditionering of verklarende gedragssystemen komen niet aan bod. Dat is wel even wennen en betekend vooral loslaten van je bestaande referentiekader. Dat was de eerste les en gelijk de belangrijkste. Het maakt duidelijk dat het ‘leren’ zich bij TTouch op een ander niveau afspeelt dan wat we in de hondenwereld gewend zijn: bewustwording van bewustzijn bij mens én hond, het effect leren zien van minieme veranderingen, balans en onbalans ervaren en hoe je dat kunt beïnvloeden. Het zijn slechts enkele onderdelen.
Mijn scepsis heb ik al snel na de aanvang moeten laten varen, daarvoor waren de ervaringen op grond van de ‘andere’ aanpak te verrassend en te indringend. Aan mijn nieuwsgierigheid is ook ruimschoots tegemoet gekomen. Deelname aan de opleiding bleek een schot in de roos. Nu, ruim twee jaar later en vlak voor de afsluiting van mijn

opleiding zou ik geen behandelplan meer zonder gebruik van Tellington TTouch willen uitvoeren, noch zou ik in staat zijn de geboekte resultaten op een andere wijze te realiseren.

Omdat ik in mijn praktijk van de hondentolk® vele cliënten in gedragstherapie begeleidt is er veel oefen’materiaal’ voorhanden. Iets wat bij veel andere cursusdeelneemsters vaak een moeilijkheid bleek. Zo kon ik tijdens de uitvoering van de behandelplannen van mijn cliënten wekelijks uitproberen wat ik in de opleiding geleerd had. Beter gezegd, wat ik op de opleiding had geoefend. Het echte leren vond (en vind) daarná pas plaats door te ervaren wat de gevolgen zijn van de toepassing van de verschillende TTouch onderdelen. Ik ben met name het zogenaamde geleidewerk en daarbij behorende grondwerk gaan toepassen bij zeer agressieve honden.

Het TT-geleiden en het bijbehorende grondwerk gebeurt volgens een duidelijke visie. Het gaat uit van het basisprincipe dat lichamelijke en emotionele balans onlosmakelijk rechtevenredig met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Is een lichaam in onbalans dan is er altijd ook emotionele onbalans, en vise versa. Door het verbeteren van de lichaamshouding kun je de emotionele beleving van de hond (dier of mens) veranderen. Hoe beter een dier zich bewust is van zijn of haar eigen lichaam (hoe het voelt,wat het doet, waar het zich bevindt), hoe effectiever dit balansproces kan plaatsvinden. En daar blijken honden net iets anders te functioneren dan bijvoorbeeld mensen. Een mens is zich bewust van zijn eigen lichaam en in de ledematen is een actief “coördinatensysteem” werkzaam dat de hersenen informeert over waar een lichaamsdeel zich in de ruimte bevindt. Dat nu is bij veel honden niet goed ontwikkeld. Je zou kunnen zeggen dat een hond met zijn ogen de wereld aanschouwd, maar niet weet dat hij het is die het ziet. Hij is zich ook niet goed bewust van zijn eigen lichaam dat hem voortstuwt. Zo kan het voorkomen dat een hond emotionele onrust ervaart (oorzaak wellicht stress) en daardoor tot blaffen komt. Het is een oorzaak-gevolg relatie. Maar, het feit dat de hond blaft wil niet zeggen dat hij beseft dat hij het is die blaft! Bewustwording kan dan een hele verbetering brengen.

Door nu onder andere grondwerk oefeningen te doen, bandages te gebruiken, rijzweepje en Tellington Touches toe te passen, neemt in de hond het besef van eigen lichaam enorm toe. De coördinatie van het lichaam in de ruimte verbeterd zienderogen. Hij loopt uiterst geconcentreerd door de obstakels zonder er zich nog langer aan te stoten of er omheen te (moeten!) lopen omdat de taak te zwaar is. Het blaffen stop ‘als vanzelf’. En door die toegenomen bewustheid van het eigenlichaam, van wat het doet en waar het zich bevindt, neemt het effect van de balanstraining met geleidewerk ook enorm toe.

Ik wordt nu nog elke zondagochtend als we dit gedachtegoed toepassen verrast door de effecten, die keer op keer weer vele malen groter blijken te zijn dan wat ik zelf verwachtte. Tijdens de ‘trainingen’ wordt niet tegen de honden gesproken, geen commando’s gegeven, geen oogcontact gemaakt. De lijnvoering is altijd met ruim doorhangende lijn, vastgehouden met een open handpalm en de lijn slechts losjes tussen beide duimen en wijsvingers. Ook al betreft het honden die deelnemen omdat ze zo enorm uitvallen dat de eigenaren werkelijk ten einde raad zijn. Dat uitvallen is overigens meestal al na één lessessie gestopt, ondanks dat andere honden op korte afstand pareren, ondanks dat er geen enkele verbale of fysieke correctie uitgedeeld is. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. U hoeft het niet te geloven, desondanks is het waar. De praktijk bewijst het en het is voor iedereen die komt kijken te zien. Overdrijving of verkeerde voorspiegeling van zaken geven heeft geen zin, ik zou er zeker en vast op afgerekend worden.

Cliënten staan tijdens de sessies vaak met verbazing en ongeloof te kijken. Emotioneel geraakt door de schoonheid van wat zich in een ‘pas de deux’ tussen eigenaar en hond afspeelt. Geraakt door de schoonheid die ze ervaren in de woorden die ik geleidelijk aan heb weten te vinden om weer te geven wat er gebeurt. Spiritualiteit in de hondentraining! Hoe is het in Godsnaam mogelijk. Kan het gekker? Vast nog wel, de toekomst zal het uitwijzen. Ik ben er van overtuigd dat de Tellington TTouch methode in het huidige tijdsgewricht de grootste belofte voor de toekomst is bij de behandeling van probleemgedrag van honden.
Is Tellington TTouch dan voor iedereen weggelegd? Nee! Zeker niet. Duidelijk zal zijn dat je zelf toe moet zijn aan een spirituele ontwikkeling en dat de deuren voor onconventioneel denken en leren open moeten staan. Wie mij kent weet dat ik een man van ‘voeten op de grond’ ben. Een teken te meer dat uw interesse gewekt zou moeten worden als u bovenstaande leest.

Godfried Dols geeft binnen zijn gedragsinstituut de hondentolk® workshops voor geïnteresseerden die willen proeven en ervaren wat Tellington TTouch is. Er zijn bij de hondentolk® regelmatig workshops gericht op het werken met TTouches en er zijn de speciale “pas de deux” workshops die zich op het geleiden en balanstraining (grondwerk) richten. Ook is het voor individuele begeleiding van probleemhonden mogelijk een behandelprogramma voor langere duur te doorlopen. Voor meer informatie en bespreking van mogelijkheden kijkt u op www.hondenschoollimburg.com of belt u het kantoor van de hondentolk® tussen 10-18 uur. (06 – 22 22 73 90).