Relatie in plaats van prestatie

Weet je dat achter 45 % van alle Nederlandse deuren een hond woont? Of twee. Dat is een heleboel! En dat in een tijd dat we hutjemutje bij elkaar wonen. Overlast is dan al gauw mogelijk.

Véél vragen
Al snel nadat iemand een puppy in huis krijgt komen de eerste vragen. Hoeveel moet hij eten en hoe vaak? Waar moet hij slapen? Hoe wordt de pup zo snel mogelijk zindelijk? En niet te vergeten, hij wil niet lópen! Vaak moeten de kersverse puppyouders alweer enkele dagen na de aanschaf werken. Hoe moet dat dan met het jonge hondje? Kan hij al zo lang alleen blijven?

Achterhaald
De traditionele gehoorzaamheidscursussen die door verenigingen en particulieren gegeven worden, bieden geen antwoord. Zij richten zich namelijk uitsluitend op het aanleren van gehoorzaamheid. Binnen een 10-tal lessen moet de hond oefeningen leren als zitten, afliggen en volgen. Waarna een examen volgt. Als je hondje zakt, ben je de pineut en moet ‘t over. Teleurstellend na al die moeite die je deed. De ernstige conclusie is dat je hondje kan zakken voor de “kleuterschool” (puppycursus). Hoe belast kan je leven aanvangen?

Een kind erbij
Honden maken in toenemende mate deel uit van het gezin. Mensen ervaren de hond dan als één van hun kinderen. Ze geven hem dezelfde liefde, zorg en aandacht. Of méér. Ze krijgen ongemerkt een ouder-kindrelatie, hoewel het een dier betreft. Ook het stellen van grenzen aan gedrag krijgt binnen de opvoeding vaak minder aandacht dan wenselijk is. Kortom, puppy-ouders hebben hulp nodig bij opvoeden en het bouwen aan een mens-hond relatie alsof het een ouder-kind relatie betreft. Daarmee is helder dat traditionele puppycursussen van verenigingen geen aansluiting geven op de behoefte.

Opvoeden is vakwerk
Opvoeding van de hond als gezinsgenoot is echter geen eenvoudige zaak.  Diersoort mens en hond moeten leren samenwerken op een manier die voor beide prettig en bevredigend is. Dat vraagt veel gedegen sturing van goed opgeleide docenten die zich op dat vlak gespecialiseerd hebben. Gehoorzaamheid moet geen doel op zich zijn, maar een logisch gevolg van een goede opvoeding op basis van kennis en inzicht. Dat is geen hobbyistenwerk. Om je hondje op te voeden heb je immers maar één kans.

 

Godfried-Dols Hondenschool Limburg