Mijn puppy is onzindelijk en ligt in zijn eigen ontlasting!

U heeft een serieus probleem! Van nature is het zo dat puppy’s afkeer hebben van ontlasting in hun eigen nest. Ze willen hun nest niet bevuilen. Daar heeft de natuur goed voor gezorgd. Die afkeer kan echter onbedoeld doorbroken worden door fouten die bij de fokker in het nest plaatsgevonden hebben!

Veel malafide fokkers van honden, zeg maar hondenhandel, hebben veel meer dan één nest puppy’s te verzorgen; soms wel vele tientallen! Omdat het ondoenlijk is de vele nestplaatsen elke uur schoon te houden wordt de ondergrond bestrooid met zaagsel of bijvoorbeeld stro. Daarop kunnen de pups zich dan ontlasten. Net als in een koeienstal neemt het zaagsel of stro de ‘natte’ ontlasting en poep op. Het gevolg is echter dat de pups langdurend en elke dag in en op hun eigen ontlasting leven! Juist daardoor raken ze hun afkeer van ontlasting kwijt. In de natuur zou dat nooit gebeuren. De moederhond zou het nest secuur schoon houden en zelfs na enkele weken elders een nieuw nest maken.

Het is een karakteristiek gegeven dat puppy’s die van de hondenhandel komen dit probleem kunnen vertonen. Niet alle puppy’s, maar als ze dergelijk gedrag vertonen is de oorzaak altijd zoals hierboven beschreven!
Zonder professionele hulp van een gedragsdeskundige krijgt u het probleem NIET opgelost. Het is zaak snel hulp te vragen. U kunt daartoe een afspraak maken voor een spreekuur in onze praktijk. Voor een afspraak belt u: 06 – 22 22 73 90 (Di-vr 10- 16 uur. Ma gesloten)

Godfried Dols