Gelukkig heeft zij er niets
aan overgehouden …

Van het weekend vertelde een cursiste mij en-passant dat haar hond -een Dalmatiër- een maand of wat geleden door een Jack Russel terriër was ‘aangevallen’. Nou ja, van ‘echt aanvallen’ was eigenlijk geen sprake; het was meer een flinke uitval met een hoop kabaal. Ondanks dat haar hond er op dat moment wel van onder de indruk was, had deze er gelukkig niets aan over gehouden. De bazin was er ook wel van geschrokken maar was ook blij dat het goed was afgelopen.

Gelukkig was er geen druppel bloed gevloeid.

Inmiddels is het voorval een maand of wat geleden. Sinds kort reageert haar hond echter snauwerig en blaffend op diezelfde Jack Russel terriër. De bazin vond het opvallend en vervelend, want zo kende zij haar lieve hond niet. “… Dit is echt atypisch gedrag voor Sproetje” zei ze. Toen ik even doorvroeg bleek haar Dalmatiër niet alleen uit ter vallen tegen de terriër, maar af en toe ook uit te vallen naar andere honden. En hoewel dat nog slechts een paar keer was voorgekomen maakte ze zich toch wel zorgen.

“Ik heb de neiging om die honden te ontwijken” zei ze. 

Een trieste situatie. Bovenstaande situatie is een klassiek voorbeeld van een jonge hond die door de onverwachte uitval van een andere hond getraumatiseerd raakte. Het kan elke hond overkomen. Sterker nog, mijn ervaring is dat veel jonge honden zo’n gebeurtenis overkomt. De uitspraak “Gelukkig heeft zij niets” had uitsluitend betrekking op fysieke schade. Maar daarnaast levert zo’n gebeurtenis vaak psychische en emotionele schade op: er is een trauma ontstaan. Dat is niet gelijk zichtbaar, maar ligt nog diep verborgen in de hond. Trauma neemt tijd om ‘te rijpen’ en uit zich pas na enige tijd. Dat kan variëren van een maand tot een jaar. Stap voor stap ontwikkeld de aangevallen hond uitvalsgedrag. Eerst naar de terriër die het trauma veroorzaakte. Daarna op honden die lijken op de terriër, en daarna op honden die steeds minder lijken op de terriër: Alle honden.  Samengevat typeer ik het gedrag van de Dalmatiër dan als een rollenverwisseling van slachtoffer naar dader; de Dalmatiër gaat hetzelfde gedrag vertonen als dat haar met de Jack Russel terriër is overkomen.

Gelukkig is zo’n trauma op energetische wijze succesvol behandelbaar. Hoe eerder dat na het incident gebeurd hoe beter. Het is dan ook verstandig niet af te wachten totdat het slachtoffer zich als dader gaat gedragen, maar zo spoedig mogelijk na het incident hulp te vragen. De behandeling is relatief kortdurend en niet kostbaar.

Godfried Dols
Gedragstherapeut
Energetisch therapeut